Inloggen     050 529 3400

 

Arbocontent: Uw partner in preventie en vitaliteit
Neem contact met ons op. Wij pakken het voor u op!

Offerte aanvragen

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Met behulp van een risico-inventarisatie en -evaluatie kunt u de risico's voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van uw werknemers in kaart brengen. Op basis van dit onderzoek kunt u eventuele verbanden tussen ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden opsporen. Dit onderzoek wordt altijd op basis van een offerte uitgevoerd. U kun afhankelijk van het aantal medewerkers en de branche waarin u werkzaam bent zelf meer of minder aan de uitvoering van de RI&E doen.

Op zoek naar een goede RI&E? Neem dan contact met ons op. Wij pakken het direct op!

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO / PMO)

Een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek is bedoeld om gezondheidseffecten als gevolg van werk te achterhalen en te voorkomen of te beperken. Het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan uw medewerkers is niet alleen verstandig, maar ook verplicht. Het onderzoek richt zich vooral op de specifieke gezondheidsrisico's in uw bedrijf. Welke dat zijn, blijkt in de regel uit de risico-inventarisatie en -evaluatie en eventueel uit het ziekteverzuim. Zo helpt een risico-inventarisatie en -evaluatie de inhoud van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek te bepalen. Als uw werknemers bijvoorbeeld regelmatig blootstaan aan geluidsoverlast, zal een gehoortest zeker deel uitmaken van het onderzoek.

Aandacht voor "verzuimveroorzakers"

Soms zijn er voor een bedrijf geen bijzonder risicofactoren aan te geven of is er nog geen risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd. Voor die situaties heeft Arbo Content een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek ontwikkeld op basis van de meest voorkomende oorzaken van langdurig verzuim. Naast een algemeen lichamelijk onderzoek omvat het onder andere gerichte onderzoeken naar het bewegingsapparaat en de longfunctie.

Het Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek van Arbo Content

Op zoek naar een goede PGO/PMO? Neem dan contact met ons op. Wij pakken het direct op!

Arbeidsomstandigheden spreekuur

Het arbeidsomstandigheden spreekuur biedt uw werknemers de mogelijkheid om zonder dat ze ziek zijn, vragen te stellen over veiligheid, gezondheid en welzijn in relatie tot het werk. Deze dienstverlening is kosteloos voor bedrijven die zijn aangesloten bij Arbo Content.

Het spreekuur richt zich in eerste instantie op uw werknemers. Zij krijgen deskundige antwoorden, plus de zekerheid dat gezondheidsrisico's direct worden gesignaleerd. Wanneer de werknemer daarmee instemt, wordt ook u geïnformeerd. U krijgt in dat geval snel zicht op eventuele problemen die u direct kunt aanpakken. Zo helpt het arbeidsomstandigheden spreekuur ziekteverzuim voorkomen.

Van elk consult krijgt de werknemer een rapport met eventuele adviezen voor gezonder en veiliger werken. Uiteraard wordt het medisch beroepsgeheim en het privacyreglement hierbij in acht genomen. U krijgt, in overleg met de werknemer, een kopie van het rapport als dat van belang is.

Het arbeidsomstandigheden spreekuur van Arbo Content:

 Op zoek naar arbeidsomstandigheden spreekuur? Neem dan contact met ons op. Wij pakken het direct op.

Ondersteunen van de preventiemedewerker

De preventiemedewerker zorgt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen uw bedrijf. Indien uw bedrijf maximaal 25 werknemers heeft kunt u dit zelf zijn. Bij grotere bedrijven moeten deze taken aan een daartoe geschikte medewerker worden toegewezen. Echter u blijft altijd zelf verantwoordelijk.

Taken van de preventiemedewerker:

Arbo Content kan de preventiemedewerker ondersteunen met deskundigheid:

Op zoek naar ondersteuning van uw preventiemedewerker? Neem dan contact met ons op. Wij pakken het direct op!

Verzuimopleidingen

Voor het overdragen van kennis en het beïnvloeden van gedrag op de werkvloer geven wij opleidingen. Hoewel het ook mogelijk is om speciaal voor u op maat gemaakte trainingen te maken, hebben wij een aantal standaard opleidingen die vaak goed aansluiten bij uw dagelijkse praktijk:

Opleidingen Arbo Content

Op zoek naar verzuimopleidingen? Neem dan contact met ons op. Wij pakken het direct op!

Vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat uw medewerker op het werk te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen. Bijvoorbeeld pesten, (seksuele)intimidatie, agressie of zelfs geweld.

De gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen ernstig zijn. Als werkgever heeft u daarom de plicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting door ongewenste omgangsvormen. Door een vertrouwenspersoon aan te stellen in combinatie met een klachtencommissie, werkt u aan het beheersbaar maken van ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon is opgeleid om op de juiste wijze te handelen. U kunt via Arbo Content een externe vertrouwenspersoon aanstellen. Werknemers kunnen bij de externe vertrouwenspersoon in vertrouwen en anoniem hun problemen bespreken. Deze gesprekken zijn volledig vertrouwelijk, tenzij de persoon in kwestie zelf wil dat er actie wordt ondernomen. Het is essentieel dat medewerkers de vertrouwenspersoon kunnen vertrouwen. De vertrouwenspersoon is er in eerste instantie voor een goede opvang van de medewerker en zal proberen via advisering of doorverwijzing mee te werken aan het oplossen van de problemen. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht!

Op zoek naar een vertrouwenspersoon? Neem dan contact met ons op. Wij pakken het direct op!

Mediation

Onenigheid op het werk?

Bemiddeling bij individuele arbeidsconflicten draagt bij tot betere oplossingen en minder kosten. Meestal hebben conflicten te maken met misverstanden en slechte communicatie. Mensen beschuldigen elkaar,  hebben weinig begrip voor een besluit dat een leidinggevende heeft genomen of een leidinggevende ziet niet in dat hij beter had moeten overleggen. Soms draait een conflict om ongewenst gedrag. Ook reorganisaties, overplaatsingen en arbeidsvoorwaarden kunnen tot spanningen leiden.

Pak het probleem aan bij de bron!

Arbo Content is van mening dat je het conflict moet oplossen  waar het ontstaan is. In beginsel proberen wij het conflict zoveel mogelijk te beperken. Wij streven er naar dat beide partijen zo snel mogelijk met elkaar in gesprek gaan. Eventueel is daar uw Arbo Content adviseur bij aanwezig.

Inzet Gecertificeerde Mediator

Vaak wordt bemiddeling door een van onze mediators pas ingezet wanneer iemand zich ziek heeft gemeld. Als de casemanager constateert dat er een probleem is kan men op dat moment pro actief een bemiddeling van een van onze Mediators  voorstellen. Op deze wijze is onenigheid op het werk zo snel als mogelijk opgelost!

Op zoek naar een Mediator? Neem dan contact met ons op. Wij pakken het direct op!

Meer informatie   Offerte aanvragen

“Wij werken al jaren samen met Arbo Content, een deskundige en betrouwbare partner”

- Senturra, Johanna Kuipers, Directeur SB