Inloggen     050 529 3400

 

Re-integratie van (ex)werknemers met een WIA/WGA uitkering
 

Offerte aanvragen

Re-integratie 3e spoor

3e spoor omvat de re-integratie van (ex)werknemers met een WIA/WGA uitkering. Deze (ex)werknemers kosten u als werkgever veel geld. Of u nu wel of niet eigenrisicodrager WGA bent, na de Poortwachterperiode bent u nog 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer die in de WGA terecht gekomen is. Hierbij worden de kosten aan u doorberekend. 

De consequenties voor u als werkgever als u geen Eigen Risicodrager WGA bent

Voor (ex)werknemers die na de Poortwachterperiode in de WIA/WGA terecht komen, betaalt u als werkgever uiteindelijk alsnog de rekening. U bent immers nog 10 jaar voor deze medewerkers verantwoordelijk en dit merkt u aan uw gedifferentieerde WGA premie. Doordat uw zieke werknemers de WIA/WGA zijn ingestroomd, verhoogt het UWV/Belastingdienst uw gedifferentieerde WGA premie. Omdat deze verhoging over uw gehele loonkosten van alle werknemers wordt berekend, gaat het om aanzienlijke bedragen.

De consequenties voor u als werkgever indien eigen Risicodrager WGA

Heeft u risico particulier verzekerd (Eigen Risicodrager WGA) dan geldt feitelijk hetzelfde als hierboven. Uw verzekeraar zal, bij instroom WIA/WGA, haar schadelast aan u doorberekenen door de premies voor deze verzekering aanzienlijk te verhogen.

Wat te doen?

U kunt veel kosten besparen door ook na de Poortwachter periode actief uw verzuimende werknemer (WGA) te blijven volgen. Mocht het immers zo zijn dat deze werknemer buiten de WGA (35-80% loonverlies) valt dan beperkt u de schadelast en dalen uw premies.

Onze diensten gericht op het 3e Spoor

Wij bieden de onderstaande diensten aan waarmee u schadelast beperkt en kunt besparen op uw Gedifferentieerde WGA Premie / WGA Polispremie:

  1. Dossiercheck: Wij checken de huidige status van het WGA dossier. Deze check is kosteloos. Mocht blijken dat wij, administratief, direct het dossier uit de WGA kunnen halen dan rekenen wij eenmalig een fee van 949,- euro. U bespaart hiermee direct aanzienlijk op uw premies.
  2. Monitoring: de bedrijfsartsen, case-managers en arbeidsdeskundigen checken periodiek de status van uw WGA dossiers. Hierbij wordt bekeken of de belastbaarheid van uw werknemer is veranderd en daardoor sprake is van een gewijzigd loonverlies waarmee uw medewerker wellicht buiten de WGA valt. Wij zullen dan tegen de beschikking beroep aantekenen en/of een herbeoordeling bij het UWV aanvragen. Hiermee wordt uw gedifferentieerde WGA premie verlaagd en/of vervalt de schade last voor uw verzekeraar waardoor u aanzienlijke premieverhogingen voorkomt. WGA Monitoring : 549 euro per jaar per dossier (jaarlijkse beoordeling)
  3. Actieve begeleiding 3e Spoor (Re-integratie 3e spoor): uw werknemer in de WGA wordt actief naar werk bemiddeld. Wij trainen uw medewerker in het solliciteren, vinden van passende vacatures en begeleiden uw werknemer naar een nieuwe baan. Hiermee valt uw werknemer buiten de WGA. Onze deskundigen hebben ruime ervaring met de re-integratie van werknemers naar een nieuwe baan. 

Wij bieden een maatwerk traject, gericht op het benutten van de beschikbare mogelijkheden. Ook uw (ex)werknemer is gebaat bij een dergelijk traject. De kans op een andere (bij de beperking) passende baan wordt hierdoor enorm verhoogd.. Er zijn dus alleen maar winnaars! 

Meer info? neem dan contact met ons op

Meer informatie   Offerte aanvragen

“Wij werken al jaren samen met Arbo Content, een deskundige en betrouwbare partner”

- Senturra, Johanna Kuipers, Directeur SB