Inloggen     050 529 3400

 

Op zoek naar een vetrouwenspersoon?
Neem dan contact met ons op. Wij pakken het direct op!

Offerte aanvragen

Vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat uw medewerker op het werk te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen. Bijvoorbeeld pesten, (seksuele)intimidatie, agressie of zelfs geweld.

De gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen ernstig zijn. Als werkgever heeft u daarom de plicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting door ongewenste omgangsvormen. Door een vertrouwenspersoon aan te stellen in combinatie met een klachtencommissie, werkt u aan het beheersbaar maken van ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon is opgeleid om op de juiste wijze te handelen. U kunt via Arbo Content een externe vertrouwenspersoon aanstellen. Werknemers kunnen bij de externe vertrouwenspersoon in vertrouwen en anoniem hun problemen bespreken. Deze gesprekken zijn volledig vertrouwelijk, tenzij de persoon in kwestie zelf wil dat er actie wordt ondernomen. Het is essentieel dat medewerkers de vertrouwenspersoon kunnen vertrouwen. De vertrouwenspersoon is er in eerste instantie voor een goede opvang van de medewerker en zal proberen via advisering of doorverwijzing mee te werken aan het oplossen van de problemen. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht!

Op zoek naar een vertrouwenspersoon? Neem dan contact met ons op. Wij pakken het direct op!

Meer informatie   Offerte aanvragen

“Wij werken al jaren samen met Arbo Content, een deskundige en betrouwbare partner”

- Senturra, Johanna Kuipers, Directeur SB