Inloggen     050 529 3400

 

 

 

Arbo Content: dé andere arbodienst!

Arbo Content is een kleine landelijk werkende arbodienst met een geheel eigen formule. Samen met u werken we op een praktische en doelgerichte manier aan de beheersing van het ziekteverzuim. Dit doen we met een team van deskundige casemanagers en arbo-adviseurs. Het persoonlijk contact tussen u en de vaste casemanager van Arbo Content staat centraal. Arbo Content maakt gebruik van een netwerk zelfstandige artsen en van bedrijfsartsen werkzaam bij grote landelijke organisaties. De werkwijze van Arbo Content is gecertificeerd volgens het Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten.

Thuis op een breed terrein

Bij Arbo Content kunt u terecht voor vrijwel alles rond arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, veiligheid en ergonomie. Of het nu gaat om ziekteverzuimcontrole, ziekteverzuimbegeleiding, risico-inventarisatie en -evaluatie, periodieke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, een "open" arbeidsomstandigheden spreekuur of trainingen in ziekteverzuimbeheersing, wij regelen het graag voor u!

Efficiënt: eenvoudige, doelmatige procedures

Arbo Content hanteert eenvoudige, doelmatige procedures. Interactief via het Internet, een email of één telefoontje is voldoende voor de complete afhandeling van een ziek- of herstel melding. Rapporten ontvangt u binnen drie dagen na het onderzoek. Iedere week ontvangt u een overzicht van de resultaten en geplande acties. Daarnaast kunt u via een portal op het Internet de stand van zaken op ieder willekeurig moment zelf raadplegen. Arbo Content werkt met een fijnmazig netwerk van zelfstandige artsen. Uw werknemers kunnen voor hun controlebezoeken steeds terecht bij een arts in de buurt.

Eén loket: doorgeven ziek- en herstel meldingen

Arbo Content geeft al uw meldingen door aan de door u aangegeven partijen, zodat u 1 loket heeft voor alles wat met ziekteverzuim te maken heeft, bijvoorbeeld aan uw verzekeringsmaatschappij en UWV.

Taakdelegatie: samenwerking van bedrijfsarts met andere professionals

Het advies van een bedrijfsarts is belangrijk voor re-integratie van uw zieke werknemers. De bedrijfsarts kan een aantal van zijn taken hierbij laten uitvoeren door andere professionals. Dit heet taakdelegatie. Bij Arbo Content werkt bijvoorbeeld de Casemanager in taakdelegatie bij de bedrijfsarts. Het voordeel hiervan is dat uw werknemer vaak eerder geholpen kan worden, de bedrijfsarts meer tijd heeft voor de meer specialistische gevallen en dat de bedrijfsarts meer tijd heeft voor preventieve advies taken voor het voorkomen van verzuim. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk en heeft schriftelijk vastgelegd welke taken de taakgedelegeerde professional mag uitvoeren. De taakgedelegeerde is net als de bedrijfsarts gebonden aan het medisch beroepsgeheim. De privacy is hierdoor gewaarborgd. Een werknemer mag overigens altijd aangeven dat men contact wil met de bedrijfsarts. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar: https://nvab-online.nl/werknemer-faq-als-bedrijfsarts-samenwerkt-met-anderen

“Wij werken al jaren samen met Arbo Content, een deskundige en betrouwbare partner”

- Senturra, Johanna Kuipers, Directeur SB