Inloggen     050 529 3400

Klachtenprocedure

Arbo Content streeft ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u ontevreden over de dienstverlening, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met uw contactpersoon van Arbo Content.

Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Arbo Content een duidelijke klachtenprocedure. Arbo Content beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als klant beter kunnen adviseren.

De procedure

1. Klacht indienen
U kunt uw klacht schriftelijk indienen, omdat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een werknemer. Naast de melding per brief of per e-email is er ook een mogelijkheid via het contactformulier op onze website. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. 

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door een niet bij de klacht betrokken functionaris, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Arbo Content gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Arbo Content aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt uiterlijk binnen zes weken na het indienen van de klacht een schriftelijke bevestiging van de uitspraak/afhandeling.

4. Oneens met de uitspraak?
Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, is het niet mogelijk om een beroep in te stellen bij Arbo Content. Wij vinden het in zo'n situatie eerlijker om hierbij een onafhankelijk klachteninstituut in te schakelen.

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
Wanneer u vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot  stichting Doc-H  zij behandelen klachtengeschillen die betrekking hebben op Arbo Content. Het complete klachtenreglement vindt u via de volgende link: Klachtenreglement 2023/2024

 

“Wij werken al jaren samen met Arbo Content, een deskundige en betrouwbare partner”

- Senturra, Johanna Kuipers, Directeur SB