Informatie werkgevers

Hoe werkt het invullen van de eigen verklaring?

Hoe verloopt een afspraak met de bedrijfsarts?

Hoe werkt taakdelegatie?

De werkwijze van Arbo Content is duidelijk en effectief! 

Arbo Content is een kleinere landelijk werkende arbodienst met een geheel eigen formule. Samen met werkgevers en werknemers werken we op een praktische en doelgerichte manier aan de beheersing van het ziekteverzuim. Dit doen we met een team van deskundige professionals. Het persoonlijk contact tussen u en de vaste casemanager van Arbo Content staat hierbij centraal. Arbo Content maakt zoveel mogelijk gebruik van eigen artsen. De werkwijze van Arbo Content is gecertificeerd volgens het Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten. Om zo efficiënt mogelijk te werken wordt er bij Arbo Content gewerkt met taakdelegatie door de bedrijfsarts. In dit schrijven leggen wij uit op welke wijze dit wordt toegepast.

Wat is taakdelegatie?

Het advies van de bedrijfsarts is belangrijk om werkgever en werknemer te adviseren in de reintegratie en je weer zo snel mogelijk aan het werk te helpen, op een verantwoorde manier. Een aantal taken van de bedrijfsarts kan ook door andere professionals worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door de Casemanager of Medisch Adviseur (Arbo- Arts). Door bepaalde taken zorgvuldig en verantwoord uit handen te geven aan andere professionals binnen de arbodienstverlening, krijgt de bedrijfsarts meer tijd voor de werkzaamheden die alleen hij kan doen. Taakdelegatie kan de bedrijfsgezondheidszorg zo doeltreffender maken. Taakdelegatie gebeurt onder strikte voorwaarden en de bedrijfsarts blijft altijd eindverantwoordelijk. De Casemanager of andere professional die de werkzaamheden persoonlijk gedelegeerd heeft gekregen van de bedrijfsarts, is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Om helderheid te creëren over wat wettelijk kan en mag, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Werkwijzer Taakdelegatie uitgebracht. Arbo Content handelt volledig in lijn met deze richtlijnen.

Wat zijn de voordelen van taakdelegatie?

  • De kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg verbetert, omdat er sneller een professional ingezet kan worden. Timing van acties en interventies is essentieel voor een effectieve verzuimbegeleiding. 

  • De bedrijfsarts kan meer tijd besteden aan complex verzuim. 

  • Dankzij taakdelegatie heeft de bedrijfsarts meer ruimte om verzuim te voorkomen, en daarbij jouw werkgever te adviseren over preventie. 

  • Taakdelegatie gaat niet ten koste van de kwaliteit van de zorg of de privacy. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk en de Casemanager of andere professional is, net als de bedrijfsarts, gebonden aan het medisch beroepsgeheim. 

  • Door taakdelegatie worden zowel werkgever als werknemer sneller geholpen bij de aanpak van verzuim. De bedrijfsarts blijft toezicht houden, want hij is en blijft eindverantwoordelijk. Als werknemer mag je altijd de bedrijfsarts ook om advies vragen.

 

Hoe werkt taakdelegatie bij Arbo Content?

Bij Arbo Content zijn de taken ondergebracht bij het medisch team. In dit team zijn een aantal professionals verantwoordelijk voor het uitvoeren en beleggen van de werkzaamheden. Het gaat hierbij in eerste instantie om de Kerndeskundige Arbeid en Gezondheid (senior Bedrijfsarts), Casemanager en Medisch adviseur(Arbo Arts). De Kerndeskundige Arbeid en Gezondheid is eindverantwoordelijk voor de begeleiding. Ook kunnen er afhankelijk van de problematiek andere kerndeskundigen ingeschakeld worden. In schema ziet dat er als volgt uit:

Wie voert welke taken uit? In principe bepaalt de Bedrijfsarts welke taken hij delegeert. Dit is afhankelijk van de kennis en competenties van degene aan wie de taken worden gedelegeerd. Onderstaand zijn de regels conform de NVAB hierover opgenomen. Arbo Content voert binnen deze toegestane richtlijnen haar dienstverlening uit..

Direct aansluiten

✓ Vul uw gegevens in, wij verwerken uw contract aanvraag
✓ Geef direct akkoord op uw contract!
✓ U bent meteen aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst
✓ U voldoet aan de nieuwe wetgeving
✓ U voorkomt een boete van minimaal € 1500 van de Arbeidsinspectie

✓ Let op; Wij gaan er vanuit dat u de aansluiting bij Arbo Content besproken heeft met uw OR/Personeelsvertegenwoordiging en dat zij geen bezwaar hebben tegen de uitvoering van het contract. Wij zijn verplicht uw personeelsvertegenwoordiging een kopie te sturen van alle adviezen, tenzij de privacy in het geding is.

Offerte aanvragen

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Pakket Brons

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Pakket Platina

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Pakket Goud

Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Contact informatie

Solliciteer direct

Vul het formulier in, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Contact informatie

Solliciteer direct

Vul het formulier in, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Contact informatie